Ujian UKM1 2022 Hubungi Kami
 

::MENGEMASKINI MAKLUMAT CALON / MENCETAK SIJIL UJIAN UKM1

Nota: Sijil hanya boleh dicetak bagi pelajar yang telah menamatkan Ujian UKM1.
 

::MENYEMAK RINGKASAN UJIAN MENGIKUT KOD SEKOLAH

 
| © 2011 Universiti Kebangsaan Malaysia |