::MENGEMASKINI MAKLUMAT CALON / MENCETAK SIJIL UJIAN UKM1

Nota: Sijil hanya boleh dicetak bagi pelajar yang telah menamatkan Ujian UKM1.
 

::MENYEMAK RINGKASAN UJIAN MENGIKUT KOD SEKOLAH